فقط خسته ام!از خواب خسته ام!

به چیزی بیشتر از خواب نیاز دارم...

چیزی شبیه بیهوشی؛

برای زمان طولانی!

شاید هم از بیداری خسته ام!!!

از این که بخوابم؛

و تهش بیداری باشد...

کاش می شد سه سال،

یا شش سال،

یا نه سال خوابید!

و بعد بیدار شد...

نشد هم؛ نشد...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها