باید باشد!!!یک نفر باید باشد؛
وقتی نفس‌هایت میبُرند؛
عوض اینکه گلو‌ صاف کند برای نصیحت،
روبه‌رویت بنشیند؛
و با لبخندش بفهماند آماده ‌است تا بگویی!
و گاهی که حرف زدن برایت سخت شد؛ سرش را پایین بی‌اندازد تا بی‌خجالت بگویی برایش!
بغضت را که فهمید بی‌تابی از چشمانش ببارد...
اشک که از چشمانت سُر خورد؛ آغوشش را باز کند...
پیشانی‌ات را ببوسد!
انگشتانش رویِ گونه‌ات رژه بروند...
آرام که شدی؛
حرف‌هایِ بزرگانه نزند!!!
وعده‌هایِ ابلهانه‌ای مثل « بزرگ میشوی یادت میرود » ندهد.
و با نهایت بی‌رحمی نگوید « اینها که درد نیست ... »
با صدایی که معنایِ کاملِ آرامش است
بگوید:
«تو بخند!
من تمامِ درد‌هایت را به جان میخرم...»


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها